Site icon Việt Gia Trang

Tính phần trăm (%) online

vietgiatrang.com-tính phần trăm online

vietgiatrang.com-tính phần trăm online

Việt Gia Trang xin giới thiệu với bạn công cụ tính % online (3 thể loại % ) như dưới đây:

Tính tỷ lệ % của một con số nhất định cực nhanh:

Ví dụ: 20% của 1 triệu hoặc 10 triệu đồng là bao nhiêu? Bạn chỉ cần: nhập số % vào ô x (20%), nhập con số mà bạn muốn tính phần trăm A (1 triệu…). Kết quả sẽ trả về ngay lập tức!


Công thức giúp bạn tính xem một giá trị nào đó chiếm tỷ lệ là bao nhiêu % của A.

Ví dụ: Bạn muốn tính 50.000đ là bao nhiêu % của 800.000đ chẳng hạn!

Vậy thì X sẽ là 50.000đ còn A sẽ là 800.000đ. Nhập giá trị muốn tính % vào X (50.000đ), nhập giá trị so sánh vào A (800.000đ). Ngay lập tức kết quả sẽ trả về phần trăm của X so với A.


Công thức giúp bạn tính % của con số tăng giảm (kết quả của phép tính tăng hoặc giảm)

Ví dụ:

Tỷ lệ tăng / giảm là: 5000 – 450, ở đây chúng ta sẽ tính % của 450 so với con số 5000.

Kết quả trả về sẽ là X đã tăng bao nhiêu % so với số gốc A. Ở đây X (450) tăng -91% so với A (5000) nghĩa là bị giảm 91 % nhé!

Trên đây chính là những công thức tính phần trăm online nhanh chóng, thuận tiện và đang được áp dụng nhiều nhất. Hy vọng rằng công thức trên đã giúp ích bạn trong học tập, công việc và cuộc sống.

Exit mobile version